Săptămâna verde cu Ciocănitori

        Săptămâna verde e cam pestriţă şi pe alocuri albă şi-atunci ne adunăm în amfiteatrul muzeului ori în câte-o sală ca într-o salbă de şcolari curioşi şi cuminţi! Am prezentat lecţii de ornitologie la Şcoala Gimnazială "I. Ilieşiu", Anieş, Muzeul "Cuibul visurilor", Maieru şi Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga", Bistriţa! La fiecare din aceste 10 prezentări am adăugat "sare şi piper": detalii amuzante, curiozităţi, recorduri din viaţa acestor toboşari şi doctori ai pădurilor, anecdote sau păţănii din copilărie! Am fost primit cu căldură, am fost răsplătit cu mulţumiri şi aplauze.

Prezentare - "Ghidul ciocănitorilor din P.N.M.R."

  • - Generalităţi: 60 de pagini cu informaţii despre cele 10 specii din Munţii Rodnei. Ghidul cuprinde o parte introductivă despre familia ciocănitorilor şi adaptările uimitoare ale acestor specii, apoi o pagină de prezentare şi o fişă biometrică a fiecărei specii. Ca instrumente preliminarii de evaluare (în teren) am folosit agendele ornitologice, liste cu specii, tabele, tablouri şi formulare de monitorizare, fişe de observaţii şi fişe biometrice. Pe baza acestor materiale am elaborat tabele, grafice şi statistici de observare ale speciilor, o grilă de evaluare şi un tablou cu statutul şi evaluarea speciilor. Micul manual de ornitologie mai cuprinde şi câteva planşe cu cele 10 specii şi deosebirile dintre ele pentru o corectă identificare în teren, precum şi un scurt dex-ornito.
  • - Ghid multifuncţional: fişe biometrice, pagină de prezentare, fişă de observaţii, grilă de evaluare, planşe şi ilustraţii pentru identificare - ca material didactic la clasă sau ca instrument de lucru în teren.
  • - Joc didactic sub forma unui puzzle, cu recunoaştere asemănărilor şi deosebirilor dintre 10 specii, sau un CD cu un joc de identificare ale acestora după imagine, cântec sau darabană!
  • - Curiozităţi din lumea toboşarilor pădurii, numele lor in alte limbi (fr., eng.) dar şi numele populare locale (D. major = dobaş pestriţ)!
  • - Un ghid de cunoaştere şi protecţie a ciocănitorilor din pădurile noastre!


   Afiş - Saptămâna verde

© yves hoza 31.03.23