Prezentare - "Ghidul ciocănitorilor din PNMR"

  • Generalităţi: 60 de pagini cu informaţii despre cele 10 specii din Munţii Rodnei. Ghidul cuprinde o parte introductivă despre familia ciocănitorilor şi adaptările uimitoare ale acestor specii, apoi o pagină de prezentare şi o fişă biometrică a fiecărei specii. Ca instrumente preliminarii de evaluare (în teren) am folosit agendele ornitologice, liste cu specii, tabele, tablouri şi formulare de monitorizare, fişe de observaţii şi fişe biometrice. Pe baza acestor materiale am elaborat tabele, grafice şi statistici de observare ale speciilor, o grilă de evaluare şi un tablou cu statutul şi evaluarea speciilor. Micul manual de ornitologie mai cuprinde şi câteva planşe cu cele 10 specii şi deosebirile dintre ele pentru o corectă identificare în teren, precum şi un scurt dex-ornito.
  • Am editat şi un pliant sub forma unui mini-ghid de identificare rapidă a ciocănitorilor în 4 pagini.
  • Din necesităţi tehnice (hârtie, imprimare, copertare), materialul a fost comprimat la doar 60 de pagini, informaţiile despre fiecare specie fiind interesante şi dense, la acestea fiind adăugate imagini absolut necesare pentru o asemenea lucrare.
  • Ghidul electronic al ciocănitorilor are şi o parte multi-media cuprinzând şi alte imagini, o parte sonoră cu cântecul şi darabana fiecărei specii, precum şi o listă cu cele 222 de specii din acest neam pădureţ.
  • Prin extinderea materialului din acest ghid am fabricat 3 reviste "Carduelis" numai cu această tematică!
  • Ghid multifuncţional: fişe biometrice, pagina de prezentare, fişă de observaţii, grila de evaluare, planşe şi ilustraţii pentru identificare - ca material didactic la clasă sau ca instrument de lucru în teren.
  • Joc didactic sub forma unui puzzle, cu recunoaştere asemănărilor şi deosebirilor dintre 10 specii, sau un CD cu un joc de identificare ale acestora după imagine, cântec sau darabana!
  • Curiozităţi din lumea toboşarilor pădurii, numele lor în alte limbi (fr., eng.) dar şi numele populare locale (D. major = dobaş pestriţ)!
  • Un ghid de cunoaştere şi protecţie a ciocănitorilor din pădurile noastre!


   Pagină din Ghidul ciocănitorilor

   Yves - Prezentare picus

   Ylie şi Ciprian

© yves hoza 04.04.23