Catalog floral la Zau de Câmpie

        Plimbare post-pascală la câmpie, Ioana cu Ylie! Ne-am îmbogăţit albumele foto-florale cu bujori, ruşcuţe, steluţe, lalele pestriţe, varză tătărască, păştiţe galbene, plămânărici, ciuboţele-de-cuc, seceri verzi de frunze, nu-mă-uita-cele...
        Prin văzduhul cald primele rândunele, berze, stârci, egrete, raţe mari, pescăruşi, lişiţe, corcodei pe oglinzi de apă la Şagu şi Brăteni; pe câmpurile arate ori înverzite şi pe ceruri de cleştar presărate ici şi acolo de nori bumbăcoşi alte berze, şorecari, vinderei, ciori de semănătură, pe la margini de drumuri, prin tufe ţepoase de păducei şi porumbari albite de spuma florilor: mărăcinari negrii, vrăbii de câmp, pitulici şi silvii mici, sticleţi, cinteze; prin sate, pe sârme, garduri şi acoperişuri, coţofene, stăncuţe, piţigoi, porumbei domestici sălbăticiţi, guguştiuci.
        Specii floristice semnalate în arealul rezervaţiei: bujor de stepă (Paeonia tenuifolia), capul-şarpelui (Echium russicum), târtan (Crambe tataria), stânjenelul galben (Iris humulis ssp. arenaria), stânjenelul sălbatic (Iris aphylla ssp. hungarica şi Asyneuma canescens), căţuşnică (Nepeta ucrainica), zăvăcustă (Astragalus dasyanthus), sipică (Cephalaria transylvanica), frăsinel (Dictamnus albus), lalea pestriţă (Fritillaria orientalis), trânji (Neottia nidus-avis), ghiocel (Galanthus nivalis), untul vacii (Orchis morio), salvie (Salvia transsylvanica) sau Waldsteinia geoides - o specie din familia Rosaceae.


   Bujor de stepă (Paeonia tenuifolia)

© yves hoza 04.05.2021