Listă cu păsări, CAMPING - Green Place, Între Lacuri la Ocna Şugatag

        Răpitoare de zi: şorecar, vinderel, şoimul rândunelelor, ŞERPAR, rapax nocturne: ciuf, cucuvea, apoi, barză albă, raţă mare, ciocănitoare pestriţă mare, ciocănitoare de stejar, ciocănitoare verde, fazan, prigorie, codobatură albă, fîsă de munte, lăstun, rândunică, codroş de munte, vrabie de casă, vrabie de câmp, piţigoi mare, piţigoi sur, coţofană, corb, cioară grivă, gaiţă, alunar, guguştiuc, porumbel gulerat şi porumbel de scorbură, mierlă, cocoşar, grangur, pitulice mică, cinteză, cânepar, sticleţi pe drum mărăcinari mari, sfrâncioc cu frunte neagră!

        Nb. ŞERPAR, specie nouă pentru lista personală! Şerpar, Circaéte Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus - Short-toed Snake Eagle...

        DESCRIERE

        Şerparul este o specie ce preferă un mozaic de habitate cu zone împădurite folosite pentru cuibărit şi zone deschise preferate pentru hrănire. Lungimea corpului este de 62-69 cm şi are o greutate de 1200-2000 g pentru mascul şi 1300-2300 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 162-178 cm. Adulţii au înfăţişare similară, femela având coada ceva mai lungă. Penajul este variabil, cu spatele, capul şi pieptul maronii, iar abdomenul alb şi presărat cu pete maronii. Penele de zbor sunt închise, iar pe coadă se observă 3-4 benzi închise. Se hrăneşte în special cu şerpi şi alege cu precădere speciile neveninoase. Se hrăneşte şi cu şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar cu păsări sau nevertebrate.
        Sursă S.O.R.

        Nb. Foarte posibil ca în acest mozaic de habitate: păşuni, fâneţe cu ierburi înalte, sărături, crânguri de foioase cu stejar (Quercus sp.), plaiuri cu flori de câmp, lacuri dulci şi sărate - să găsim şi alte specii potenţiale: huhuuurezi, potârniche, prepeliţă, CAPRIMULG, specii de raţe sălbatice, stârci, corcodei... cine ştie, pe-acolo ce-i! Zona merită studiată, umblată, puricată! Plus insect, plante, roci ...nu mai spun încă o dată!


   Circaetus gallicus

© yves hoza 30.08.2021