Întâlniri de 5 stele!

        Telegrame cu drag de pe acelaşi meleag din nou la Ocna Şugatag. Stele, poveşti, bâlbe, antren, muzică, bere din toate cu plăcere! Ateliere de creaţie cu linguri şi pietricele. Sâcâieli cu sare! Portrete de amici mari şi mici! Aici, în primul episod telegrafic, tinerii delfinii dansează în apa albastră! Urmează adulţii în aceeaşi zi măiastră şi-o noaptă incredibil de-nstelată!


   Delfinaşu

© yves hoza 15.08.23