Vremea şi sufletul

         De sus ninge, din streaşină plouă! Ca vremea de afară mi-e sufletul, împărţit în două!
           Iernatic mult la vârstă, primăvăratic în Dorinţă!


         Lopătat omăt greu ca plumbul, îmbibat de apă şi metale grele, cu burtoiu îmbuibat cu mâncăruri de fasole, sub ochişorii puicilor presuri, care aşteaptă să mă îndepărtez num-on-pic, ca să pice ca poamele ciorăşti peste grâuşorul înţepenit în ţărâna acoperită de carpeta moale de nea întărită de frigul de la orele înserării în beton, sadea! Apa topită din blăniţa de ninsoare aşezată deasupra stânjenului lemnos s-a scurs printre crenguţe şî-n surcele ş-a închegat materialul de foc în pachete de harţapele! Lemnuţe (ah, ce-mi plac diminutivele!) la cutie! Baxuri seci! De pe crengile şi ramele încătuşate în solzi de gheaţă se scurg împreună cu apa vârtoasă, tot soiul de metale reci: argint întărit, zinc subţiat, aluminiu fulguit, argint viu, lapte cromat, plumb limpezit! Moş Ger a agăţat la streaşina stupilor, sloiuri ciudate, transparente, opace, colorate în care-a închistat fantome; încuiate umbre ale neascultătoarelor naiade. Pe-un căuş de omăt, o semincioară de stuf, înţepenită între cristale, agită-n vânt tentaculare paiete. Pe deasupra, printre nuiele desenate-n hăţiş se încrucesc piţigoii codaţi, nesimţiţi, indiferenţi la baletul microscopic. Pe vergile de sus ale prunilor bate darabana o pestriţoaie, iar dintre rudele unei tufe de alun se hlizeşte o ghionaie verde: hiii, hi, hi! hiii, hi, hi ! Dinspre poala pufoasă a măgurii s-aude cârâială de alunari ş-un trulu-lu, trulu-lu de ciocănitoare neagră.

         Într-un tablou de Bruegel, pe uliţa aburită, învelită în lapte geros, trei babe înfofolite gros, trei siluete negre, groteşti umbre sumbre, ţinându-se de cot, ca să nu lunece pe drumul de sticlă, coboară la biserică. Cine mai vede azi, turla învăluită în abur tămâios !?

         La amiază-n limpede lumină, trei siluete dalbe, cu spatele drept, necocoşat, necocârjat, urcă uliţa dinspre sat; au chipul alb, devreme spălat, proaspăt iertat...


         Specii: cocoşari (8), presuri (80-una mâncată de mâţă), mugurari (2), ciocănitori pestriţe (2), ciocănitoare verde (1), corbi (2), pescărel negru (1), gaiţe (2), coţofene (2), piţigoi maj. (12), cae. (7), pal. (6), cau. (9), vrăbii mon. (7), alunari (2)

   O semincioară de stuf, înţepenită între cristale, agită-n vânt tentaculare paiete

© yves hoza 14 Februarie 2011

» anotimpurile nordului       » splendori miniaturale       © yves & attila