Şoimul călător! ( ...la vânătoare printre sturzi de vâsc!)

         Un performer al văzduhului, un as al aviaţiei, un ochi al lui Ra, o săgeată din vijelie, un fulger al lui Zeus, un gând razant al lui Ylie!
         Nu degeaba se spune: ochi de şoim, privire de şoim, iute ca şoimul, Neamul Şoimăreştilor, ori proverbe...
         "Decât un an cioară, mai bine o zi şoim.
         Un şoim priceput îşi ascunde ghearele.
         Pasărea flămândă îşi face cuib chiar lângă şoim."


   Zbor fulgerător de şoim călător

© yves hoza 20 Martie 2015