Septembrie cald

         Răcoros septembrie, apoi cald, cald! Grosul trupei de lăstuni a plecat de vreo trei zile. Va trebui să petrec şase luni în rugăciuni şi şoapte, iar o jumătate de an polar, într-o cameră a inimii, la streaşina căreia îşi fac cuibul, va fi noapte. Ahhh, doar cuiburi pustii, ba nu! La vechea streaşină a magazinului cooperaţiei socialiste acum privatizat şi renovat doar pe dinăuntru, în două cuiburi mai era încă mişcare. Spre seară, spre tâmpla măgurii voltijau în zbor de antrenament vreo opt lăstuni. Ce fiinţe imprevizibile! Mişcări uşoare de grupare şi coborâre la codobaturi, cinteze, presuri. Codroşi, gaiţe, coţofene, ciori. Pâsâituri de fâse "spinoletta" pe deasupra, în timp ce sticleţii îşi hrănesc printre scaieţi ultima generaţie de odrasle din acest an. Şi mai deasupra un prieten c-un aeroplan!


   Scai dispacus

© yves hoza 14 Septembrie 2011

» anotimpurile nordului       » splendori miniaturale       © yves & attila