Martie

        Secvenţe vernale

         Noaptea scade, lista creşte! Azi pe prunii spinoşi din livăduţa şcolii, un cârd de cânepari! Toţi elevii au ieşit la curăţenia de primăvară, chiar şi cei din clasa întâi, vede-i-aş mari! Concert de grauri, codobaturi şi cinteze în castanii şi plopii de peste drum. Primii fluturi din acest an; o lămâiţă şi câţiva păuni-de-zi! Omul împietrit de pe soclu e, în sfârşit mulţumit!
         Sâmbătă, în grădină lucrat-am pe lumină; câţiva sori de ficaria luminează frunzele, mugurii, furnicile, păianjenii, şopârlele, codroşii şi codobaturile, sărbătorile ce urmează! Totu-i subţire, verde aproximativ, fraged, fragil, turgescent, efervescent, evanescent?!

   Sfioase panseluţe

© yves hoza

» anotimpurile nordului       » splendori miniaturale       © yves & attila