Reţeta doctorului Septembrie

         Septembre vous rappellera qu' "une pomme tous les matins chasse les médecins" (dicton français). En effet, une étude médicale récente montre que la pomme fait baisser le taux de "mauvais" cholestérol. De plus, elle contient des fibres végétales (qui facilitent le transit intestinal), de la vitamine C, mais peu de calories. Pensez donc à ce fruit décidément bienfaisant. Pauvre pomme! Elle est si bonne envers les hommes, et pourtant elle souffre de sa mauvaise réputation d'avoir été à l'origine de la chute de l'humanité!

         Septembrie îmi aduce aminte că "un măr în fiecare dimineaţă, alungă doctorii" (proverb franţuzesc). Într-adevăr un studiu medical recent arată că mărul face să scadă colesterolul. În plus acesta conţine fibre vegetale (care facilitează tranzitul intestinal) şi vitamina C, dar puţine calorii. Gândiţi-vă deci la acest fruct cu siguranţă binefăcător. Bietul măr! Atât de bun pentru oameni, suferă totuşi de o proastă reputaţie, fiind la originea căderii umanităţii!


   Mărul malus

© yves hoza 17 Septembrie 2011

» anotimpurile nordului       » splendori miniaturale       © yves & attila