Recesământ, (sor)ooo!

         Încă o zi de "spionaj" la păsări! Aceleaşi şi totuşi altele; mătăsari dedându-se la porumbe, cocoşari scormonitori prin frunzare de fag ori prin râturi dezgolite de omăt, neîngheţate încă, după cine ൻtie ce resturi de insecte ori minuscule pietricele pentru guşă; prin aceleaşi frunzişuri amestecate cu zăpadă scurmă piţigoi mari, botgroşi şi gaiţe spre găsirea fructului jinduit de mistreţi: jirul. Câţiva auşei abia adie omătul de pe cetinile unui molid drept şi înalt ca un catarg c-o flamură verde. Mă-ntind printre arcuri ghimpoase, după câteva capsule roşii de vitamina C, măceşul m-agaţă de guler şi de-o mânecă, mă-nţeapă, lasă-mă, domnule! îi zic, nu mai vreau nimic... şi mă uit printre rămurişul ţepos, pe pajiştea albă, la trei sticleţi, cum pasc semincioare de salvie pădureancă. În marginea ogaşului alb stau culcate de apăsarea zăpezii, câteva tulpini altădată vânjoase de scaiul-voinicului. Pe ţestele ţepoase, din care sticleţii au extras seminţele pline de ulei, madama iarna a turnat o linguriţă de frişcă strălucitoare. O umbră alunecătoare de şorecar vâjâie pe deasupra şi produce agitaţie, trei ciori cârâie răguşit, gaiţele lărmăluiesc şi miaună, botgoşii scuipă pe sub aripă, cocoşarii cotcodăcesc, sturzii de vâsc ţârâie lung, năvălitorii boreali zurăie, cintezele iernatice piruie, o coţofană trage cu anti-aeriana dintr-o tufă de alun, camuflată sub curpeni agăţători; multă hărmălaie de pomană. A trecut. Mugurarii fluieră melancolic. După umplerea burţilor, urmează siesta pe crengi însorite, ştersul ciocului cu şerveţele de muşchi ori licheni, pieptănatul aripilor, răsfiratul cozii, zbenguială printre rămurele, pentru cei tineri; a mai zburat o zi. O ciocănitoare cu fund roşu bate toaca de veghe, o ghionoaie sură lipită pe-un ciot zdrelit de cireş pădureţ suceşte gâtul a mirare ş-a-ntrebare. Cine-i? Ce-i? Un şorecar ş-un păsărar. Recesământ, sorooo, recesământ!


   Scaiul sticletelui

© yves hoza 13 Ianuarie 2013

» anotimpurile nordului       » splendori miniaturale       © yves & attila