Marţa lu' moş Ylie

        Oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă, cântăreţi de sară! Telegramă pe fir bip, bip, bip de Sitta! La mica plimbare spre o vale de vin după apă plată fără plată! Un cârd de raţe mari la mare depărtare, şorecari, corbi, guguştiuci, ciocănitori pestriţe şi verzi, ciocârlii arborea, codobaturi de omăt şi de cenuşă, măcălendrii, codroşi de munte, sturzi din trei neamuri: cânăreţi, de vâsc, cocoşari, mierle negre şi cu plastron, piţigoi din cinci triburi: cei cărbunari, cei albaştri, cei suri, cei verzi de brădet, cei codaţi coloraţi, scorţari, coţofine, gaiţine, ciori grive, grauri limbuţi, vrăbii mahalagioace, cinteze şi cintezoi foşti celibatari, sticleţi alături de scatii pe ramuri de plop, arin, salcie... de muguri, toporaşi sfrijiţi, cuie verzi de păpădie împlântate-n pământ, alte mâţe căpreşti, urzici crude cu pune-ţi pofta-n blid, firicele subţirele de izvoraş prelinse pe răzvoare ca nişte harfe de ploaie, grămăjoare de icre broscăreşti prin gropiţele-n care s-a topit omătu de departe! Oare cine vine să-mi pună pe frunte o carte!


   Colocasia coryli 24

© yves hoza 09.04.24