Aprilie

        M. A .N.-uri, (Munci Agricole Necalificate), partea a doua

         Sfârşit de lună proletar, adică munci agricole necalificate şi puţină gimnastică ritmică; genoflexiuni la pus cartofii!? În coada sapei muncind, transpirând, stând şi gândind, am văzut;
- Codobaturi galbene, ( Motacilla flava ) nevăzute de vreo 4 ani la noi în zonă; în toate variantele de penaj; masculi adulţi în penaj nupţial, câţiva în strai internupţial, câţiva juvenili de anul trecut, părând a fi mai degrabă fâse de pădure! Frumoşi şi bravi soldaţi în uniforme galbene legănându-şi cozile prin tranşeele brazdelor negre pe dunga cărora strălucesc păpădii de Van Gogh, ucise de fierul plugului...
-trei berze pe-un cer ba de plumb, ba de aur bătut în tencuială de Voroneţ!
-un uliu porumbar urmărit de-o ceată de codobaturi;
- rândunele şi lăstuni în incredibile volte şi voltije aeriene; când văd asemenea prieteni aerieni scăldându-se şi dându-se peste cap prin văzduhuri simt şi eu o stare de imponderabilitate, pe care mi-aş dori-o, ca să nu mai calc atâtea frunze şi furnici, măcar la 5cm. deasupra ierbii să plutesc; serios dacă am băut ceva!
- pe lângă năpărie, alte cântătoare; codobaturi albe, codroşi de munte şi de grădină, piţigoi mari şi albaştri, sticleţi, cinteze, o mierlă, câţiva cocoşari, un ţipăt subţire de capîntortură m-a trezit şi m-am înnoit la săpat!

   Fraţi toporaşi

© yves hoza

» anotimpurile nordului       » splendori miniaturale       © yves & attila