La Lala

        Tra-la-la ...la Lala cu un munte de flori! ...cu fiori!!! Arbori şi copăcei: brazi şi molidaşi vopsiţi în ultra-verde montan, coroane venerabile de lariţe cu riduri adânci în scoarţa roşie-violacee , tulpini târâtoare şi alunecătoare de jnepeni prin ploaie, trunchiuri gigantice de zâmbru cu cetini scânteietoare, ienuperi pitici, arţăgoşi, arinaşi de munte cu frunză luminoasă, scoruşi de curând înfloriţi, tulpiniţe fragile de salcie munteancă, frunze-n fagure de răchită pitică ...hai copăcel, copăcel pe potecă printre ei ...printre tufe înrouate de bujorei, hei, rhododendronei...


   Degetarut Soldanella

© yves hoza 14 Iunie 2015