Hai - hui prin Maramu... (II.)

        Hai - hui prin Maramu... la tăul cu vălurele tremurate, printre izvoare şi pîraie cu ape curate, firişoare şi şuvoaie de metronoame lichide care picură pe părătare de muşchi gros şi blănos din care poţi fabrica cuverturi, saltele şi perini (perne) verzi şi calde, flori prin mocirle, firuţe ca omătul de mlăştiniţe (Parnasia palustris), tufe sticloase de slăbănog (Impatiens noli - tangere), tulpini ţapoase mai nalte ca omul de crăpuşnic, crăstăval (Cirsium sp.), tufe mititele ca de babus, un fel de barba ursului fără rămurele (Equisetum hyemale), cioturele galbene de (Orobanca elatior); printre bolovani, păşuni şi fânaţe, graminee cu nume ciudate (Carex, Juncus, Luzula), dar şi splendide flori: campanule ce clopoţesc fiecare pe limba speciei sale, steluţe galbene de iarba - ciutei, gălbinel de munte (Doronic sp.), ori mai mari de iarbă mare (Inula helenium), lăptucul oi (Telekia speciosa), ţintaure (Centaurea sp.) şi câte şi mai câte fete înflorate - Angelica, Romaniţa, Albăstrica,Micsandra, Valerianica. Prin luminişuri şi curmături de pădure se ridică scaii roşii şi cei lânoşi (Cirsium sp.), creşuşca (Filipendul ulmaria) – restaurante cu polen pentru longicorni, fluturi, bondari şi alţi zburători - incognito, iar la umbră pândeşte otrăvosul omag Aconitum. Pe stânci de var cioplite de apă de ploaie şi de şuroaie s-au aţânat caracatiţe verzi de feriguţă, (Asplenium) ori asemeni coroanelor de palmieri (Pteridium, Dryopteris), limba - cerbului Phyllitis. Alte preşuri de muşchi asemeni unor bureţi verzi adună apa, sfărâmă piatra, mănâncă lemnul şi-l transformă în putregai şî ţărână... Atâtea ar fi de spus despre câte-s necunoscute, misterioase de nespus. Orologiul din turtă de carlină (Carlina acaulis) se închide şi bate oră de seară şi întunerec pentru fluturii nocturni ce-or veni la rând. Să nu uităm pe-o pală de gând culorile lumânăricei (Gentiana asclepiadea) şi parfumul adormitor de şovârv Origanum...


   OMAG - Aconitum tauricum

© yves hoza 9 August 2020