Hai - hui, hai - hui...

        Hai - hui prin Maramu după păsări, broaşte, şopârle, gândaci, fluturi, flori şi ciuperci felurite. Prin locuri cu prieteni dragi, cu apă curată, bună ospeţie, cămăruţe curate, papa bun. Muntele e mai liniştit, la tăul ştiol umblă câşiva turişti, libelule, peştişori, lăstuni şi o pereche de fluierari de mlaştină, (Tringa glareola). La pensiune cântă greierii, lăcustele, brotacii Bombina şi un misterios zburător nocturn! Ne holbăm până târziu la fluturii buieci care vin la cearşaful alb amăgiţi de lumina unui bec cu mercur. Misterele naturii diurne şi nocturne ne zăbovesc la poveşti "vânătoreşti" până-n zori de zi. Mâine alte "împleticiri" ale bătrânului peregrin Ylie pe unde, cine mai ştie!


   Casa pădurarului

© yves hoza 8 August 2020