Duminica lui Anton

         Oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă, cântăreţi de sarăp! Scurt! Telegrafiat pe fir de Sitta! La mica plimbare cu Antoine, adică Anton, pasăre rară din Franţa! Specii: un cârd de raţe mari la mare depărtare, şorecari, corbi, guguştiuci, ciocănitori pestriţe şi verzi, ciocârlii arborea, codobaturi albe şi cenuşii, măcălendrii, codroşi de munte, sturzi din trei neamuri: cânăreţi, de vâsc, cocoşari, mierle negre şi cu plastron, piţigoi din cinci triburi: cei cărbunari (major în negru), cei albaştri, cei suri, cei verzi de brădet (ex ater), cei codaţi coloraţi, scorţari, coţofine, gaiţine, ciori grive, grauri limbuţi, vrăbii mahalagioace, cinteze şi cintezoi foşti celibatari, sticleţi alături de scatii pe ramuri de plop, arin, salcie... de muguri, toporaşi sfrijiţi, cuie verzi de păpădie împlântate-n pământ, alte mâţe căpreşti, urzici crude cu pune-ţi pofta-n blid, firicele subţirele de izvoraş prelinse pe răzvoare ca nişte harfe de ploaie, grămăjoare de icre broscăreşti prin gropiţele-n care s-a topit omătu! Nu-i nimic, că vine altu! Şi mai aduce câte-o carte de departe!


   Ouă de broască

© yves hoza 5 Aprilie 2012