Dacă urci...

         Ce se mai vede la ora asta din decembrie?! Dacă stai în casă cu ochii închişi, NIMIC! Drăcuşorul şade-n întuneric! Dacă ieşi însă, te chiorăşti la piţigoi de vreo patru soiuri, ciocănitori verzi ori bălţate, ţicleni acrobaţi, cojoaice, pe firul rece-al apei vreun pescărel negru, mugurari, botgroşi, mătăsarii, dacă ai noroc, neamul Corvineştilor, aproape tot, ştiţi voi, corbi, alunari, cioroi; dacă te ridici o ţâră, zăreşti piţigoii moţati, ciocănitorile cu spate alb, ori cele cu trei degete, scatii, auşei, cocoşii cu sprânceană roşie ori gladiatorii cu liră printre jepi, iar deasupra lor brumăriţele de stâncă, ori şorecari încălţaţi coborâţi din nordul siberic; dacă te mai înalţi, ocheşti lumea de la picioarele tale, până ajungi sub acoperişul lunii ca să priveşti locurile unde iernează lăstunii, dacă sui, mai sui, te uiţi cam şui la globurile planetelor agăţate-n brăduţul cosmic şi steaua luminoasă şi caldă din vârfu-i, arbore solar răsădit într-un braţ lăturalnic al mamei Andromeda, apoi străvezi străvezii firimiri lăptoase din stele, ţesături fantastice, orbitoare, din infinite noduri galactice şi roiuri nebulare, apoi, nu mai vezi NIMICUL! În lumina incandescentă stă Divinul!

         Nb. Vorba "NIMIC" din acest text vrea să dea valoare întregului înţeles, aşa cum, în matematică, zero, care pare "nimic" măreşte însutit cifrele după care urmează! Există în esenţă două feluri de "a nu vedea". Nu vezi din pricina absenţei luminii (întunericul!) sau din prea plina ei prezenţă; o lumină prea puternică devine orbitoare!


   Flăcările tricolorului

© yves hoza 1 Decembrie 2014