Martie

        Codobaturi prin ninsoare

         Ninsoare mărunţită ca prin sită; agitaţie în curtea şcolii cu scatiii din clasa a III-a B, la ora de educaţie fizică, cu domnu' Ylie, oră care se transformă în curs de ornitologie:
         - Uite două codobaturi "alba" pe acoperişul ruginit al şcolii! Sunt primele din anul acesta!
         Printre crengi, agitaţie zburdalnică, întrecere în tandreţe; două ciocănitori bat darabana în tandem, doi grauri piruie mângăios, pe sus, trece un stol gros de botgroşi (94), apoi un alai sârâitor de sturz de vâsc (460) ce se prelinge prin fulguială de la N-E la N-V; după ei un cârd zăpăcit de cocoşari (30) care "explodează" la trecerea unor aripi mari de uliu porumbar! Câteva trupe de scatii bâzâitori (3x40=120) aterizează aiurea în arinii de pe Cetate; două cete de sticleţi (8+9) le ţin isonul cu aripioara şi glăsciorul. Printre ramuri, din castanii, care ţin de urât gării, cinteze (80) în concert interminabil, presuri de gălbenuş (47), ceata lui Piţigoi (vreo 10 din fiecare soi) ce ne amăgeşte cu cântecele de primăvară ce vine,"uite-acuş"! Când, măi frate vestitor? întreabă domnu' învăţător?

         La capitolul sonor; cârâituri de ciori, rok de corb (am întrezărit doi, prin albul colb), piuit de mierlă, fluier de ghionoaie verde, ş-apoi totul se pierde, ora şi recreaţia s-au terminat! Intrăm în clasă, ne întrebăm, adunăm, înmulţim şi notăm tot!
         - Cine-i, ce-i, ce-a fost pe-aici?!
         - Ufff, ce grea a fost ora de ...sport!?

   Mărul albastru

© yves hoza