COCORII

        Cocorii! Trec cocorii ... aşa a început să strige copilu' din mine! Am auzit eu de dimineaţă, prin pâcla creaţă un suflet subsonic ...gru, gruuu, gruuu! Şi cînd colo ce-mi văzu inima, ce-mi văzu???!!! Trei cârduri gigantice, trei V-euri magnifice de Grus grus! Vreo trei sute. Cine ştie câte or mai fi fost trecute. Trei cocori la Anieş, prin ceaţă la ora 8 de dimineaţă! Mai aproape de data asta! Deasupra de acoperişul şcolii! De parcă ar şti că are cine-i privi!

        Nb. Prima observaţie asupra speciei la Maieru, Anieş şi în nordul patriei, cred! Specie nouă şi pentru lista personală din Jurnalul Ornito!

        Mitologie – Simbolistică

        Pour les Egyptiens, les grues Grue cendrée allaient combattre, aux sources du Nil, les pygmées, "sortes de petits hommes", dit Aristote, "montés sur de petits chevaux, et qui habitent des cavernes".

        Pentru Egipţieni, cocorii mergeau la izvoarele Nilului pentru a se război cu pigmeii, zice Aristotel, pitici pe ponei care locuiau în caverne.

        D'après les Grecs, les grues se mettent un caillou dans le bec, lorsqu'elles traversent le mont Taurus, pour s'obliger à rester muettes, et éviter d'éveiller l'attention des aigles.

        După Greci, cocorii luau o pietricică în cioc atunci cînd traversau muntele Taurus, pentru a rămâne muţi şi a nu trezi astfel atenţia acvilelor.

        La grue passe encore pour avoir dévoilé à Palamède plusieurs caractères de l'alphabet. Ce serait, dit-on en examinant les invariables dispositions du vol des grues, que ce judicieux observateur aurait imaginé les lettres V et Y ; d'où le nom d'oiseau de Palamède, donné en Grèce.

        Se mai spune că aceste păsări au dezvăluit lui Théophraste (Palamède) mai multe litere ale alfabetului. Observând zborul cocorilor acesta a imaginat şi scris literele V şi Y; de unde şi numele de "pasărea lui Palamède", dată de către compatrioţii lui Homer acestei specii.


   Mâţă înlăcrimată

© yves hoza 30 Martie 2015