Apă vie

         Trupe de franţuji mărşăluiesc prin sat! Înapoia lor, ca o oaie şchiopă, mai bine zis un ţap-moş bărbos, care se uită mai mult pe sus, la balcoane & streaşini, şi numără cu gândul tare cuiburi de lăstuni. Prin pietrarul de sub măgura mare, afin cu mărgele albastre, pojarniţă, degetăruţ galben, tulpini fragile aplecate sub greutatea cupelor de crin (Lilium martagon), pe umbrele albe uriaşe (Daucus, Heracleum, Angelica, Conium), smaralde vii de Cetonia şi Aromia, pe fire roşcăţele de creţişor (Betonica off.), fluturi cu dungi sângerii (Zygaena purpuralis). Pe deasupra preriilor presărate cu mii de flori, fâse, ciocârlii, presuri, mierle, pitulici, pe sub poala măgurii alunari, pe la creştetul ei, şorecari şi corbi, prin mărăcini (Rosa, Crataegus, Prunus), mărăcinari rubetra cu puiuţi drăguţi! Setea stâmpărată cu frăguţe aromitoase, cireşe negre acrişoare, seminţe verzi, răcoroase de secărică carvi, apoi, la buza şiuroiului, apă vie, direct din căuşul palmei.


   Marele bicorn Aromia moschata

© yves hoza 12 Iulie 2011