ABCdarul lui Martie

        Ultime file zdrenţuite, înmuiate, zdrelite, mâzgălite, murdărite, scofâlcite, cu urechi măgăreşti, cu purcei de cerneală ...din ABCdarul uitat în ploaie al copilului năbădios Mărtiuc! De mâine vom deschide alt caiet şi ne vom tâlni cu alt copil zănatic, nestatornic, Păcălici năuc! Adolescentul Aprelie! V-o spune Binefericitul Ylie care multe zile, luni, ani a depănat, prin Amar o trecut, multe o aflat şî Tot nu ştie!


   Nuiele paralele

© yves hoza 31 Martie 2015