1 DECEMBRIE!

        La mulţi ani, ROMÂNIA! La mulţi ani, românaşi şî româncuţe! Sănătate la moşnegi şî bebeluşi, la băbuţe şi fetiţe, la flăcăi, la Ilene Cosânzene, la ardeleni, moldoveni, regăţeni, bănăţeni, bucovineni, la americani şi americănuţe, la unguri, spanioli, italeni, de oriunde! Să-i cinstim pe românii adevăraţi plecaţi în Eternitate şi pe cei care vor veni din Viitor! Astăzi şi nu numai astăzi, Ţara are formă de Inimă! Să locuim toţi în EA, ca mare NEAM, oriunde ne-am afla! Să avem un VIS împlinit! Trăiască ROMÂNIA dodoloaţă!


   Vivat România

© yves hoza 1 Decembrie 2015